Nabídka eshopu

Jak pomocí zatravňovacích tvárnic a betonových žlabů obnovit přirozenou vláhu v běžné zástavbě?

V České republice a na Slovensku je každým dnem zastavěno v průměru 14 ha pozemků. V drtivé většině případů při tom dochází k odstranění stávající zeleně a ke snížení propustnosti srážkových vod do země, zvýšení povrchového odtoku, minimalizace vsaku a výparu.

V přírodním prostředí se 50 % dešťové vody vsákne, velká část se vypaří a jen 10 % odteče dál. V zastavěné ploše je tomu přesně naopak, vsakované vody je minimum a většina vody odtéká pryč.
Cílem nás všech je jistě především zachování přirozených odtokových a drenážních podmínek v podobě, v jaké byly před zástavbou. A které rovněž přispějí ke snižování spotřeby pitné vody, k ochraně jakosti povrchových vod, odtoku srážkových vod v místě vzniku a jejich návratu do přirozeného koloběhu vody.

Proč vyměnit klasickou dlažbu za zatravňovací tvárnice

K obnovení přirozené vodní bilance v zástavbě značnou měrou přispívají propustné zpevněné povrchy a ozeleněné propustné povrchy. Zatravňovací nebo také vegetační dlažba je výborným prvkem v případě, kdy chceme vytvořit zpevněnou plochu bez toho, aniž bychom přišli o stále vzácnější zeleň. Z plochy osázené zatravňovací dlažbou totiž voda nestéká, ale vsakuje se přímo v místě.

Výhody zatravňovací dlažby:

  • Je schopná pojmout a vsáknout dešťovou vodu přímo v místě, kam dopadne. 
  • Nevytváří se tak kaluže a voda nestéká v proudech po ulicích.
  • Zachycená voda se následně vypařuje, čímž zvyšuje vlhkost vzduchu, snižuje jeho teplotu a snižuje prašnost.

  

Betonové, nebo plastové zatravňovací tvárnice?
 

Klasické betonové zatravňovací tvárnice netřeba dlouho představovat. Výrobci dnes nabízejí celou řadu designových variant, které více či méně zdařile poskytují iluzi kompaktní zelené plochy. V lepším případě však docílíme podílu travnaté plochy na úrovni okolo 40 %.
 
Chceme-li docílit skutečně reálného vzhledu travnaté plochy, která opticky splyne s okolní zelení a nijak nenarušuje ráz krajiny, je nutné sáhnout po plastových zatravňovacích tvárnicích (Guttagarden, Rasenwabe apod.). Ty navíc oproti betonovým tvárnicím neabsorbují srážkovou vodu potřebnou pro růst trávy. Chrání tak trávník proti vysychání a eliminují erozi svažitých ploch.

Řešení pro regulovaný odtok vody

Ne vždy je však možné vodu vsakovat. V takových případech je možné ji zadržovat a regulovaně odvádět do povrchových vod nebo kanalizace pomocí odvodňovacích žlabů. Výborné odtokové vlastnosti a bezkonkurenční mechanickou odolnost poskytují zejména betonové žlaby, které rovněž umožňují jednoduché spádování povrchu bez složitého členění.


 
S pomocí těchto stavebních prvků lze věrně napodobit přirozený hydrologický cyklus. Zadrženou vodu je také možné následně využít třeba pro zalévání zeleně, kropení a čištění ulic či splachování toalet, a šetřit tak pitnou vodu. 

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies pro lepší cílení reklam a měření návštěvnosti. Podrobné informace o cookies, včetně informací o předávání údajů o vašem chování na webu partnerským reklamním sítím naleznete v Informacích o cookies.